AMC Networks przejmuje Chellomedia

Festiwal przejęć i akwizycji w mediach trwa, o czym donoszą portal Gazeta.pl i Wirtualne Media, powołując się na Reutersa. Ta informacja wpisuje się w różne konteksty, wśród których ważna jest sama ruchliwość w zakresie alokacji własności w mediach, ilustrująca nieustającą koncentrację. O komplikacji tego procesu przekonuje siatka wzajemnych powiązań graczy, walczących o nowe rynki. Zasięg tego procesu obejmuje oczywiście także Polskę, choć kwestie narodowościowe mają tutaj znaczenie drugorzędne. Giddens trafnie diagnozował stan obecnej późnej nowoczesności jako zmierzch cywilizacyjny podobnych tworów.  Cała ta wiązka klasycznej problematyki rozwoju mediów jest uzupełniona tematem obecności amerykańskich firm medialnych na rynku europejskim – to także klasyczne zmartwienie tym razem Europy, broniącej swojej tożsamości. Trudno jednak jej samej zdefiniować, co nią jest, bo to osobny problem, w którym media odgrywają rolę kluczową. Przecinanie się tematu kasy i wartości, czyli procesów gospodarczych i problematyki  kulturowej jeszcze długo nie pozwoli spokojnie zasnąć medioznawcom.

Wirtualna Polska wchodzi w skład Grupy o2

Jak donoszą liczne media (m.in. Wirtualna Polska) portal wp.pl ma zostać włączony w skład Grupy o2 poprzez wykup od obecnego właściciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Ta ostatnia jest kierowana przez większościowego udziałowca jakim jest Orange S.A. Jak podaje Wirtualna Polska wartość transakcji wynosi 375 mln zł i została ona sfinansowana przez fundusz private equity Innova Capital poprzez jego spółkę European Media Holding. Transakcja ta ma być początkiem tworzenia grupy medialnej pod nazwą Grupa Wirtualna Polska. Jak podaje komunikat PAP, powołując się na oficjalny raport firmy, Innova Capital jest zainteresowane dalszymi akwizycjami na rynku internetowym. W skład Grupy o2 wchodzą wg informacji na oficjalnej stronie spółki: o2 sp. z o.o. (100% udziałów – wydawca serwisów internetowych, m.in. o2.pl,  Kafeteria.pl), FREE4FRESH sp. z o.o. (100% udziałów – wydawca serwisów internetowych, m.in. Wrzuta.pl), http sp. z o.o. (100% udziałów – wydawca serwisów internetowych, m.in. Pudelek.pl) oraz Socializer SA (30% udziałów – spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się reklamą w social media głównie za pośrednictwem serwisów społecznościowych, np. Facebook). Przejęcie ma charakter warunkowy, musi się na nie bowiem zgodzić UOKIK. Dane na temat popularności wp.pl, o2.pl i innych serwisów internetowych można znaleźć na portalu Wirtualne Media.

Opodatkowanie internetu

Różne źródła (Gazeta Prawna, Forsal.pl) donoszą o powstaniu specjalnej grupy eksperckiej, która opracuje podstawy opodatkowania gospodarki cyfrowej. Podjęła taką decyzję Komisja Europejska na wniosek jej członka Algidrasa Šemeta, który zajmuje się , jak pisze na swojej oficjalnej stronie, kwestiami podatków, ceł, statystyk, audytów i zwalczaniem nadużyć podatkowych. Na tej samej stronie znajduje się także komunikat na temat wspomnianej grupy ekspertów. Internet nie będzie taki sam, jak wcześniej, ale też nikt nie mógł wątpić, że będzie się w podobny sposób zmieniał, znając logikę jego rozwoju. Najważniejsze pytanie: czym jest? pozostaje ciągle otwarte, jednak wieloznaczność tego bytu z pewnością będzie się radykalizować.

„Google [..] będzie korzystać z danych użytkowników w reklamach”

To tytuł zaczerpnięty z informacji w Wirtualnych Mediach, która zresztą pojawiła się także w innych miejscach (np. w GW). podkreśla się przy okazji, że tę strategię prowadzą również inne firmy społecznościowe np. Facebook. Potwierdza się oto teza, że społeczność, czyli zbiorowość tworząca się za pomocą interakcji społecznych nawiązujących się za pomocą sieci, analogiczna do podobnego tworu istniejącego w świecie realnym, jednak wyłącznie o charakterze wirtualnym, stała się rodzajem zasobu. Łatwość zarządzania tym zasobem, możliwa w sieci (a bardzo trudna lub niemożliwa w świecie realnym), opiera się na całkowitym i zupełnym dostępie do wszystkich, nawiązujących się w ramach takiej społeczności interakcji, które mają charakter utrwalonych zbiorów, podlegających zautomatyzowanym procesom analizy ilościowej i jakościowej.
Dla niektórych firm, takich ja Facebook, ten zasób ma charakter podstawowy (jest głownym źródłem osiągania zysków), jest więc przedmiotem szczególnego zainteresowania i ochrony z ich strony. Oczywiście wszelkie ruchy zmierzające do ograniczania tego zasobu w jakikolwiek sposób, są z punktu widzenia tych firm uderzeniem w ich żywotne interesy. Takim ruchem są oczywiście regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. To właśnie ten temat wydaje się był głównym powodem spotkania Marka Zuckerberga i Michała Boni w maju br., o czym przekonuje ówczesny komunikat MAC, jeżeli odfiltruje się wzajemną kurtuazję.

Amazon w Polsce

Jak informuje Money.pl (i wiele innych mediów, choć znacznie bardziej lapidarnie), Tim Collins,  dyrektor operacyjny Amazona na Europę, podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki potwierdził otwarcie trzech centrów logistycznych w Polsce do 2015 roku w okolicach Wrocławia i Poznania. Nie oznacza to jednak otwarcia jednocześnie polskiego sklepu. Amazon to legendarna firma Jeffa Bezosa, który 5 października wsławił się kupnem opiniotwórczego, prestiżowego dziennika Washington Post za kwotę 250 mln $, o czym obszernie donosiły m. in. Wirtualne Media. Tytuł ten, od 1933 roku pozostający w rękach jednej rodziny, stał się własnością Nash Holdings LLC, funduszu inwestycyjnego Bezosa. Amazon istnieje od roku 1994, a w 1997 roku w drodze publicznej oferty sprzedaży jego akcje zostały wprowadzony do obrotu i są notowane na  rynku NASDAQ.

Filozofia technologii

W ostatni weekend (4 i 5 października) odbywała się się unikalna konferencja pt. Filozofia technologii, organizowana przez Instytut Filozofii UJ. Do całego zamierzenia walnie przyczyniła się instytucja wirtualna pn. Academia Electronica, pierwsza prawdopodobnie tego rodzaju inicjatywa w Polsce, która jest połączeniem wszechnicy i forum dyskusji na poziomie akademickim, obydwu mających miejsce w Second Life.

Wstępne założenia Konferencji są opisane w dokumencie programowym. Na ostateczny zbiór referatów złożyły się następujące wypowiedzi:
P. Boltuć: Lost and found invirtual space (Zagubiony i odnaleziony w przestrzeni wirtualnej)
A. Porczak: „Elektrotropizm i technohedonia”
A. Doda-Wyszyńska: Pojęcie techne a filozofia przedstawienia
A, Mischke, J.M. Mischke: Technologia w edukacji. Pytania praktyków do filozofów.
]. Petri: Urbex jako przykład estetycznej fetyszyzacji technologii
]. Smoleń-Starowieyska: Aktualność ujęcia problemu korelacji człowiek – technika w koncepcjach Martina Heideggera, Hanny Arendt i Lewisa Mumforda
R. Unicki: Futurologia filozoficzna – przyszłość jako zadanie myślenia po zwinięciu metafizyki przez technikę
J. Hańderek: Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych
A. Radomski: I ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ict zmieniły praktykę naukową
M. Kądziela: Nowy paradygmat technologiczny a estetyka w architekturze
G. M. Giersztyn: Rok 2084. Technologie przyszłości
R. Maciąg: Nowe media jako projekt poznawczy
M. Hyjek: Wi-Fi Szlachcic
Sidey Myoo: Technofaktor
R. Bromboszcz: Sport jako atom kultury cybernetycznej
Ł. Kamieński: Kosmetyczna farmakologia jako przykład foucaltowskiej technologii ciała. Kontrowersje etyczne
M. Curyło: Czas nekromancji