Crowdsourcing

Crowdsourcing czyli wykorzystanie tłumu do wykonywania zadań produkcyjnych, twórczych lub analitycznych zyskało nową relizację w postaci projektu pt. Good Judgment Project. Jest on prowadzony przez University of Pennsylvania i University of California Berkeley a sponsorowany przez agencję rządową USA pn.  IARPA (U.S. Intelligence Advanced Research Projects Activity) w ramach programu Aggregative Contingent Estimation (ACE). Nowe wcieleni zbiorowej inteligencji Lévy’ego, mądrości tłumów Surowieckiego, czy crowdsourcingu właśnie.