„Czarne pudełka”

Tom O’Reilly podnosi temat, który nie jest nowy (Jonathan Zittrain, Jose van Dijk), ale o wzrastającym znaczeniu: swoboda zachowania algorytmów, które działają według własnych kryteriów i w ten sposób kształtują świat użytkownika. Pojawienie się tego tekstu znamionuje trend w tematach dotyczących Sieci i oczywiście wiąże się z rozwojem technologii o rożnym charakterze: od portali społecznościowych do autonomicznych samochodów.

Digital Single Market

Z okazji wystąpienia Prezydenta Junkers oceniajacego stan Unii (President Juncker’s 2016 State of the Union address) została przedstawiona nowa wizja cyfrowego jej zjednoczenia. Więcej znajuduje się tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en