Inteligentny Google już jest

Google korzysta już z technologii deep learning, aby odpowiadać na zadane pytania, donosi Wired. Wprawdzie sieci neuronowe, które to realizują, uczą się na danych przygotowywanych przez zespół lingwistów, ale pierwszy krok został uczyniony. Wyszukiwanie niekoniecznie oznacza już szukanie według wzorca, ale rodzaj konwersacji, w której po drugiej stronie jest AI.

Zarządzanie i AI

Harvard Business Review przepytał 1770 menedżerów z 14 krajów w sprawie cyfrowej transformacji ich przedsiębiorstw, ustalając 5 głównych praktyk, które muszą oni w związku z nią opanować:
Practice 1: Leave Administration to AI
Practice 2: Focus on Judgment Work („sądzenie: odnosi się do kwestii etycznych)
Practice 3: Treat Intelligent Machines as “Colleagues”
Practice 4: Work Like a Designer
Practice 5: Develop Social Skills and Networks

 

Nowa strategia rozwoju AI

Jak donosi Wired, rozwija się nowa idea rozwoju AI polegająca na szerokim udostępnieniu rozwiązań w jej zakresie zarówno wewnątrz firm, jak i deweloperom zewnętrznym za pomocą chmury. W ten proces włączają się główni biznesowi graczy takich jak Google, Amazon czy Microsoft. Polega on na tworzeniu wewnętrznych zespołów zajmujących się AI, a także, jak w wypadku Google, oferowaniu usług w zakresie rozpoznawania mowy i obrazu, tłumaczenia maszynowego czy nawet wynajmowania farm procesorów służących obsłudze sieci neuronowych niezależnym twórcom aplikacji. Jest to komentowane przez Wired jako reorientacja modelu biznesowego służąca skoncentrowaniu się na możliwościach wykorzystania AI w biznesie. Towarzyszą temu poszukiwania pracowników biegłych w tej dziedzinie i wewnętrzne szkolenia. Fala tych działań zapowiada upowszechnienie AI, która wyraźnie dojrzała jako przedmiot biznesowej strategii.

Putin blokuje LinkedIn

Reuters donosi, że Roskomnadzor, czyli państwowa rosyjska służba kontrolująca sferę telekomunikacji, IT oraz komunikacji masowej, zwróciła się do do krajowych dostawców Internetu (Rostelcomu, MTS i Vimpelcomu), o zablokowanie dostępu do strony serwisu LinkedIn. 8 milionów rosyjskich użytkowników traci do niego dostęp niemal z dnia na dzień. Powodem jest używanie serwerów nie znajdujących się w Rosji – ten obowiązek Putin wprowadził w 2014 roku, a zaczął on obowiązywać we wrześniu 2015 roku. Dotychczasowy, globalny kształt Internetu zmienia się. Podobne ograniczenia wolności dostępu do usług sieci już istnieją (np. Chiny gdzie ograniczone jest np. używanie usług Google itp.), ale wyraźnie zwiększają zasięg.