NLP – najważniejsze techniki obecnie

Transformers, attention itp. to najważniejsze obecnie techniki w obszarze NLP. Dokładny opis znajduje się tutaj.

Źródła w arXiv, attention: Bahdanau et al., 2014, Luong et al., 2015, Vaswani et al., 2017.

Interesujący tekst, który podsumowuje korowy problem Word embeddings: Moving beyond the distributional model for word representation by Tannay Gahlot z 23.10.2018

Niezły intuicyjny opis CNN: https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/

NLP – co rozumieją maszyny?

Karen Hao, już tutaj przywoływana, publikuje nowy artykuł na temat sztucznej inteligencji a dokładnie na temat NLP, wprowadzając stary temat, dotyczący zdolności rozumienia przez maszynę tekstu, który jest przez nią generowany. Problem jest stary ponieważ jego źródłem i obszerną realizacją jest idea tak zwanego chińskiego pokoju. Przy okazji Karen Hao dokonuje rekonstrukcji współczesnych technologii NLP w obszarze analizy semantycznej. Artykuł znajduje się tu.