Diagnoza społeczna 2013

Można pobrać Diagnozę Społeczną 2013. Wśród wielu ważnych informacji na temat polskiego społeczeństwa, znajdują się dane dotyczące mediów, a szczególnie dużo miejsca poświęcono telewizji i internetowi. Wyłaniają się prawdopodobne ciekawe wzajemne korelacje, na przykład przy obserwacji określonych grup wiekowych, ogólny wniosek jednak brzmi: „internet nie odciąga od telewizorów” [s. 330]. Diagnoza przynosi także najnowsze dane dotyczące stanu internetu w Polsce. Przykładowe liczby: dostępność internetu na wsi: 61,1% (najmniejsza) w największych miastach: 78,3% (największa). Różnica między tzw. ścianą wschodnią i resztą wynosi tylko 5%. Ciągle spore znaczenie mają ciągle dochody i umiejscowienie na mapie Polski (najlepiej jest w województwie Pomorskim, najgorzej – Świętokrzyskim).