Komisja Europejska o przekazywaniu danych między USA i Unią Europejską: jak odbudować zaufanie?

Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod takim tytułem znajduje się opis pakietu informacji, jakie Komisja Europejska opublikowała 28 listopada 2013 r., dotyczących „odbudowaniu zaufania w przekazywaniu danych między partnerami po obu stronach Atlantyku”. Sprowadzają się one do staranniejszej ochrony danych osobowych, a także w szczególności programu Safe Harbour. Program ten wypracował Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w porozumieniu z Komisją Europejską  i „umożliwia on amerykańskim podmiotom gospodarczym sprostanie wymaganiom” Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych (wg opisu na stronie GIODO). Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Export.gov, będącej serwisem rządowym USA, dotyczącym eksportu przeznaczonym dla firm amerykańskich.