Murdoch

Onet biznes przedrukowuje tłumaczony tekst z The Washingotn Post pióra Davida Folkenflika poświęcony postaci Ruperta Murdocha, właściciela News Co. wielkiego magnata medialnego, znanego z kontrowersyjnych decyzji, ale także legendy tych opowieści o mediach, które koncentrują się wokół najbogatszych i wszechmocnych właścicieli medialnych konglomeratów. Biografia Murdocha to z tej perspektywy symboliczny (i nieoczywisty) case rozwoju mediów, który w zasadzie odsuwa się od modelu jednoosobowych czy rodzinnych imperiów, ale poprzez złożone procesy konwergencji rożnego rodzaju zmierza do koncentracji z jednej strony, a z drugiej do niezwykłej komplikacji struktur własności.