Nowa strategia rozwoju AI

Jak donosi Wired, rozwija się nowa idea rozwoju AI polegająca na szerokim udostępnieniu rozwiązań w jej zakresie zarówno wewnątrz firm, jak i deweloperom zewnętrznym za pomocą chmury. W ten proces włączają się główni biznesowi graczy takich jak Google, Amazon czy Microsoft. Polega on na tworzeniu wewnętrznych zespołów zajmujących się AI, a także, jak w wypadku Google, oferowaniu usług w zakresie rozpoznawania mowy i obrazu, tłumaczenia maszynowego czy nawet wynajmowania farm procesorów służących obsłudze sieci neuronowych niezależnym twórcom aplikacji. Jest to komentowane przez Wired jako reorientacja modelu biznesowego służąca skoncentrowaniu się na możliwościach wykorzystania AI w biznesie. Towarzyszą temu poszukiwania pracowników biegłych w tej dziedzinie i wewnętrzne szkolenia. Fala tych działań zapowiada upowszechnienie AI, która wyraźnie dojrzała jako przedmiot biznesowej strategii.