Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zaanonsował konsultacje społeczne dotyczące dużego projektu rządowego pn. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, obejmującego lata 2014 – 2020 i dysponującego kwotą 8 mld zł w tym okresie (oficjalne Założenia POPC na stronie MRR, kompletny, najnowszy projekt POPC na stronie MAC oraz bardzo cenna Diagnoza dla Programu OperacyjnegoPolska Cyfrowa 2014-2020). Zawiadamia o tym portal Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przynosząc także ogólne informacje na temat Programu, zapraszając jednocześnie do dyskusji, która potrwa do 6 listopada. Opinie można zgłaszać na portalu MamZdanie.