NLP – co rozumieją maszyny?

Karen Hao, już tutaj przywoływana, publikuje nowy artykuł na temat sztucznej inteligencji a dokładnie na temat NLP, wprowadzając stary temat, dotyczący zdolności rozumienia przez maszynę tekstu, który jest przez nią generowany. Problem jest stary ponieważ jego źródłem i obszerną realizacją jest idea tak zwanego chińskiego pokoju. Przy okazji Karen Hao dokonuje rekonstrukcji współczesnych technologii NLP w obszarze analizy semantycznej. Artykuł znajduje się tu.

DeepFace

Facebook wprowadza technologię rozpoznawania twarzy, która jest niemal tak doskonała jak człowiek: osiaga skuteczność rzędu 97,25% (człowiek: 97,53%). Huffington przypomina, że Zuckerberg już wcześniej zapowiadał inwestorom wprowadzanie algorytmów sztucznej inteligencji, zdolnych ustalać na podstawie tekstów kontekst i nastrój, co oczywiście będzie pozwalało lepiej profilować reklamy. Ta ostatnia możliwość to oczywiście początek możliwych zastosowań. Poza rodzącymi się w głowie skojarzeniami z filmów science-fiction, warto pamiętać, że mowa tutaj o gmeraniu przy tak kruchej konstrukcji, jaką jest podmiot czyli człowiek (zachęcam do zerknięcia do Foucaulta). Kryzys tej konstrukcji dobrze widać w nowoczesnych technologiach.

Filozofia technologii

W ostatni weekend (4 i 5 października) odbywała się się unikalna konferencja pt. Filozofia technologii, organizowana przez Instytut Filozofii UJ. Do całego zamierzenia walnie przyczyniła się instytucja wirtualna pn. Academia Electronica, pierwsza prawdopodobnie tego rodzaju inicjatywa w Polsce, która jest połączeniem wszechnicy i forum dyskusji na poziomie akademickim, obydwu mających miejsce w Second Life.

Wstępne założenia Konferencji są opisane w dokumencie programowym. Na ostateczny zbiór referatów złożyły się następujące wypowiedzi:
P. Boltuć: Lost and found invirtual space (Zagubiony i odnaleziony w przestrzeni wirtualnej)
A. Porczak: „Elektrotropizm i technohedonia”
A. Doda-Wyszyńska: Pojęcie techne a filozofia przedstawienia
A, Mischke, J.M. Mischke: Technologia w edukacji. Pytania praktyków do filozofów.
]. Petri: Urbex jako przykład estetycznej fetyszyzacji technologii
]. Smoleń-Starowieyska: Aktualność ujęcia problemu korelacji człowiek – technika w koncepcjach Martina Heideggera, Hanny Arendt i Lewisa Mumforda
R. Unicki: Futurologia filozoficzna – przyszłość jako zadanie myślenia po zwinięciu metafizyki przez technikę
J. Hańderek: Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych
A. Radomski: I ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ict zmieniły praktykę naukową
M. Kądziela: Nowy paradygmat technologiczny a estetyka w architekturze
G. M. Giersztyn: Rok 2084. Technologie przyszłości
R. Maciąg: Nowe media jako projekt poznawczy
M. Hyjek: Wi-Fi Szlachcic
Sidey Myoo: Technofaktor
R. Bromboszcz: Sport jako atom kultury cybernetycznej
Ł. Kamieński: Kosmetyczna farmakologia jako przykład foucaltowskiej technologii ciała. Kontrowersje etyczne
M. Curyło: Czas nekromancji