NLP – co rozumieją maszyny?

Karen Hao, już tutaj przywoływana, publikuje nowy artykuł na temat sztucznej inteligencji a dokładnie na temat NLP, wprowadzając stary temat, dotyczący zdolności rozumienia przez maszynę tekstu, który jest przez nią generowany. Problem jest stary ponieważ jego źródłem i obszerną realizacją jest idea tak zwanego chińskiego pokoju. Przy okazji Karen Hao dokonuje rekonstrukcji współczesnych technologii NLP w obszarze analizy semantycznej. Artykuł znajduje się tu.

AI i realne konteksty

AI wyszła już definitywnie z zaułka pod nazwą „sensacje” lub „prognozy”. Wymaga zatem kompetencji i wiedzy – z czym bywa gorzej –  aby przestać funkcjonować jako element bardzo uproszczonego i ciągle dominującego publicystycznego dyskursu, karmiącego się właśnie sensacyjnymi i fantastycznymi komentarzami. Wkracza natomiast w rozmaite pola rzeczywistości, jako źródło nowych możliwości i problemów. Oto dwa przykłady: raport McKinsey’a dotyczący skutków automatyzacji z perspektywy zarządzania i właśnie procedowane w Parlamencie Europejskim prawo dotyczące robotów. Warto zajrzeć na stronę raportu, który jest do pobrania w różnych wersjach (kompletny, streszczenie). 12 stycznia 2017 roku odbyło się natomiast głosowanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego nad sprawozdaniem w sprawie przepisów prawa cywilnego w robotyce – więcej w specjalnej prasowa informacji na ten temat. Uzupełnia tę informację wniosek dotyczący prawnego uregulowania sytuacji robotów pochodzący z roku 2016, a także studium pt.European civil law rules in robotics.

Rzut oka na najważniejsze fakty dotyczące AI w 2016 roku

Andrew Toner na stronie Fox Business publikuje w grudniu tekst pt. 9 Artificial Intelligence Stats That Will Blow You Away, o czym informuje nieco ironicznie O’Reilly, Owe 9 statystycznych faktów to:

  1. oprogramowanie o funkcji asystenta głosowego jako aplikacja nr 1
  2. 85% obsługi klienta realizują inteligentne boty
  3. do 2018 roku osobiści asystenci osiągną poziom rzeczywistych przyjaciół
  4. 60% platform AI kontrolują cztery firmy: Amazon, Alphabet, IBM i Microsoft
  5. autonomiczne samochody czeka gwałtowne rozpowszechnienie
  6. do 2018 roku 20% biznesowych opracowań powstanie dzięki AI
  7. wg Bank of America AI przyczyni się do obniżenia kosztów i wzrostu sprzedaży na sumę od 14 do 33 bilionów $
  8. do 2029 roku, jak twierdzi Ray Kurzweil (Director of Engineering, Google Inc., Alphabet Inc.), roboty staną sie inteligentniejsze niż ludzie
  9. W obecnej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego wpływu AI