Nowe prawo autorskie

12 września 2018 roku znaczącą większością głosów (438 do 226, przy 39 wstrzymujących się) Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (ostateczny, pełny tekst wniosku). Pierwotny kształt propozycji wzbudził wiele kontrowersji, ostateczną wersję komentuje kompetentnie Gazeta Prawna. Szczególne emocje wzbudzał Artykuł 13, wg niego treści maja być kontrolowane przez „dostawców usług społeczeństwa informacyjnego”. Gazeta prawna interpretuje to jako zobowiązanie autorów serwisów internetowych do „wprowadzenia mechanizmów filtrujących zamieszczone w nich treści”, a tym samym kontrolowania każdego materiału opublikowanego w Internecie. Uspokojony głos na temat nowych przepisów, wpisujący je w kontekst Polski podaje OKOPress. Informacje próbuje zebrać w całość Wikipedia. Tak czy inaczej kontrola treści w Internecie staje się faktem prawnym, choć do jego wdrożenia jeszcze daleka droga i konsultacje w poszczególnych państwach. Regulacja zwycięża jak zwykle.

Przemysł muzyczny 2014

Interesujące dane dane przynosi raport Związku Producentów Audio Video dotyczący Polski oraz raport globalny Międzynarodowej Federacja Przemysłu Fonograficzego (pełna wersja). Wiadomość o nich przynosi gazeta.pl technologie, przypominając o modelu, na którym oparł się rozwijający się przemysł muzyczny pn. Open Music Model, stworzony na MIT w latach 2001-2003 (Shuman Ghosemajumder: Advanced Peer-Based Technology Business Models, 2002) i oparty na następujących zasadach:

# Warunek Opis
1 Otwarte dzielenie się użytkownicy muszą mieć swobodę dzielenia się plikami
2 Otwarte formaty utwory muszą być udostępniane w otwartych formatach takich jak ogg
3 Otwarte członkostwo każdy właściciel praw autorskich musi mieć prawo do umieszczenia swoich utworów i czerpania korzyści z ich dystrybucji na jednakowych zasadach z innymi
4 Otwarte opłaty opłaty abonamentowe muszą być przyjmowane na wszystkie dostępne na rynku sposoby on-line (serwisy płatnicze, karty płatnicze, przelewy, SMS-y)
5 Otwarta konkurencja różne formy dystrybucji muszą z sobą współpracować a nie monopolizować rynek

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Music_Model#cite_note-omm-2

Windows open source?

Pojawiły się plotki, że Windows 10 może mieć charakter projektu typu open source, nie wykluczył tego Mark Russinovich, jeden z wyższych menedżerów firmy Microsoft (np. Forbes). Nastroje chłodzą eksperci (np. ExtremeTech), zwracając uwagę na zyski, jakie przynoszą licencje w sytuacji bezwzględnej hegemonii systemu na rynku komputerów osobistych.

Google walczy z piractwem

6 stycznia obiegła sieć wiadomość o liczbie usuniętych w roku 2014 odnośników przez Google na życzenie różnych organizacji z powodu naruszenia praw autorskich, która osiągnęła wielkość 345 milionów. Gazeta.pl przypomina, że w roku 2008 podobnych żądań było 62. Google posiada specjalną witrynę, na której przedstawia tzw. Raport Przejrzystości (Transparency Report), zawierający „Dane, dzięki którym możesz poznać wpływ przepisów i regulacji prawnych na użytkowników internetu oraz przepływ informacji online”, zawierający m.in. prawie wszystkie (95%) żądania wynikające z praw autorskich. Z zamieszczonego tam wykresu wynika, że dynamika wzrostu żądań wzmogła się szczególnie na przełomie roku 2012 i 2013, a jej początki sięgają pierwszej połowy roku 2012.
Działania Google wpisują się w nowy rozdział, oczekiwany zresztą, dalszej komercjalizacji sieci.