AI tutorial ze Stanford University

Dobre i skrótowe wskazówki dotyczące sieci neuronowych wraz ze wstępem, które pochodzą z kursu pn. Convolutional Neural Networks for Visual Recognition na Stanford University, a ściślej na Stanford Vision Lab są umieszczone na GitHub i znajdują się pod adresem: http://cs231n.github.io/. Wśród szczegółowych opisów kolejnych problemów, znajduje się także skrócone wprowadzenie do sieci neuronowych. Tutorial ma charakter praktyczny