Digital Single Market

Z okazji wystąpienia Prezydenta Junkers oceniajacego stan Unii (President Juncker’s 2016 State of the Union address) została przedstawiona nowa wizja cyfrowego jej zjednoczenia. Więcej znajuduje się tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

TTIP

1 maja br. holenderski oddział organizacji Greenpeace udostępnił obszerny dokument dotyczący negocjacji między USA i UE poświęconych TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji). Informacja na ten temat szybko obiegła media, bo jest to największa umowa handlowa miedzy tymi partnerami, o bezprecedensowym zasięgu, a przede wszystkim negocjowana w kompletnej poufności, co wzbudza ogromne obawy.
Znajduje się w niej także rozdział poświęcony komunikacji elektronicznej. Nie pada w nim słowo „internet”, mówi się natomiast o „public telecommunications transport service” (UE) lub „public telecommunications service” (USA), a wiele miejsca (i rozbieżności) dotyczy warunków swobodnego przemieszczania się informacji i zarządzania tym ruchem (cały rozdział tutaj).

Ciekawe komentarze na stronie Greenpeace, BBC i Wyborczej.

Strona z dokumentem znajduje się pod adresem: https://www.ttip-leaks.org/

Koniec Safe Harbor?

Certyfikat Safe Harbor pozwalał firmom amerykańskim transferować dane Europejczyków do USA, gdzie zasady ochrony danych są znacznie bardziej liberalne (więcej na stronie GIODO), ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania zaakceptowanego przez Komisję Europejską w 2000 roku porozumienia między Unią i Stanami Zjednoczonymi, które umożliwiało jego wystawianie. Newsweek materiał na ten temat obdarza symbolicznym tytułem: Koniec samowolki Facebooka w Europie.

Rząd przyjął trzy projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego

8 stycznia 2014 roku, jak podaje serwis Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rada Ministrów przyjęła trzy programy o kapitalnym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, są to: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Zgodnie z opublikowanym komunikatem pierwszy wskazuje „trzy najważniejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierany z pieniędzy unijnych – dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i otwarty rząd oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czyli cyfrowe kompetencje obywateli”, drugi „określa bardziej szczegółowo, w jaki sposób kontynuowana będzie budowa sieci szerokopasmowych. Celem jest zapewnienie każdemu Polakowi dostępu do szybkiego internetu”, trzeci natomiast „poświęcony jest rozbudowie e-administracji i e-usług przyjaznych dla obywateli. Pokazuje, jak rozbudowując istniejące już e-usługi stworzyć system wygodny i skoncentrowany na potrzebach obywateli”.
Program Polska Cyfrowa jest oczekiwany w szczególny sposób ze względu na swój powszechny zasięg. We wspomnianym komunikacie pojawia się dokładne określenie kwot i beneficjentów, stosownej aktualizacji uległa też poprzednia informacja na stronie MAC. Kwota przeznaczona na Program wynosi 2 255,6 mln EUR i jest podzielona wg 4 osi priorytetowych. Ogłoszono także szczegółowe warunki projektów zgłaszanych w ramach celu szczegółowego 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i zakreślono termin wpływu wniosków na 31.01.2014 r.

 

AMC Networks przejmuje Chellomedia

Festiwal przejęć i akwizycji w mediach trwa, o czym donoszą portal Gazeta.pl i Wirtualne Media, powołując się na Reutersa. Ta informacja wpisuje się w różne konteksty, wśród których ważna jest sama ruchliwość w zakresie alokacji własności w mediach, ilustrująca nieustającą koncentrację. O komplikacji tego procesu przekonuje siatka wzajemnych powiązań graczy, walczących o nowe rynki. Zasięg tego procesu obejmuje oczywiście także Polskę, choć kwestie narodowościowe mają tutaj znaczenie drugorzędne. Giddens trafnie diagnozował stan obecnej późnej nowoczesności jako zmierzch cywilizacyjny podobnych tworów.  Cała ta wiązka klasycznej problematyki rozwoju mediów jest uzupełniona tematem obecności amerykańskich firm medialnych na rynku europejskim – to także klasyczne zmartwienie tym razem Europy, broniącej swojej tożsamości. Trudno jednak jej samej zdefiniować, co nią jest, bo to osobny problem, w którym media odgrywają rolę kluczową. Przecinanie się tematu kasy i wartości, czyli procesów gospodarczych i problematyki  kulturowej jeszcze długo nie pozwoli spokojnie zasnąć medioznawcom.

Opodatkowanie internetu

Różne źródła (Gazeta Prawna, Forsal.pl) donoszą o powstaniu specjalnej grupy eksperckiej, która opracuje podstawy opodatkowania gospodarki cyfrowej. Podjęła taką decyzję Komisja Europejska na wniosek jej członka Algidrasa Šemeta, który zajmuje się , jak pisze na swojej oficjalnej stronie, kwestiami podatków, ceł, statystyk, audytów i zwalczaniem nadużyć podatkowych. Na tej samej stronie znajduje się także komunikat na temat wspomnianej grupy ekspertów. Internet nie będzie taki sam, jak wcześniej, ale też nikt nie mógł wątpić, że będzie się w podobny sposób zmieniał, znając logikę jego rozwoju. Najważniejsze pytanie: czym jest? pozostaje ciągle otwarte, jednak wieloznaczność tego bytu z pewnością będzie się radykalizować.