Polska Wikipedia ma już milion haseł

Taki tytuł dały swojemu doniesieniu Wirtualne Media z 25 września, świętując w ten sposób rekord tego niezwykle popularnego portalu. Jak zwykle w wypadku informacji na temat fenomenów sieci liczby są oszałamiające. Zupełnie odmienny i mniej znany kontekst tworzy problematyka inna, związana z kształtowaniem się wyobrażenia dotyczącego wiedzy w społeczeństwie informacyjnym. Warto przypomnieć, że jednym z najwcześniejszych jej badaczy był francuski filozof Jean-Françoise Lyotard, który w książce pt. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy wydanej w 1979 roku, rozważa ideę wiedzy funkcjonującą w społeczeństwie informacyjnym, choć jest ona bardziej znana jako akt założycielski postmodernizmu. Inauguracja wspomnianej problematyki właśnie w fundamentalnym aspekcie poznawczym, pozwala dobrze zrozumieć rolę takich instytucji jak Wikipedia w dzisiejszym świecie.