AI DIY

O’Reilly donosi o rożnych miejscach w sieci, gdzie można nauczyć się wykorzystywania bibliotek obsługujących AI do różnych celów np. jak zbudować szybką uczącą się maszynę za mniej niż 1K $, napisać kod sterujący autonomicznym samochodem lub realizujący tzw. algorytmic trading, czyli zautomatyzowany handel papierami wartościowymi np. akcjami. Te ostatnie liczą w dodatku mniej niż 100 linii.