Filozofia technologii

W ostatni weekend (4 i 5 października) odbywała się się unikalna konferencja pt. Filozofia technologii, organizowana przez Instytut Filozofii UJ. Do całego zamierzenia walnie przyczyniła się instytucja wirtualna pn. Academia Electronica, pierwsza prawdopodobnie tego rodzaju inicjatywa w Polsce, która jest połączeniem wszechnicy i forum dyskusji na poziomie akademickim, obydwu mających miejsce w Second Life.

Wstępne założenia Konferencji są opisane w dokumencie programowym. Na ostateczny zbiór referatów złożyły się następujące wypowiedzi:
P. Boltuć: Lost and found invirtual space (Zagubiony i odnaleziony w przestrzeni wirtualnej)
A. Porczak: „Elektrotropizm i technohedonia”
A. Doda-Wyszyńska: Pojęcie techne a filozofia przedstawienia
A, Mischke, J.M. Mischke: Technologia w edukacji. Pytania praktyków do filozofów.
]. Petri: Urbex jako przykład estetycznej fetyszyzacji technologii
]. Smoleń-Starowieyska: Aktualność ujęcia problemu korelacji człowiek – technika w koncepcjach Martina Heideggera, Hanny Arendt i Lewisa Mumforda
R. Unicki: Futurologia filozoficzna – przyszłość jako zadanie myślenia po zwinięciu metafizyki przez technikę
J. Hańderek: Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych
A. Radomski: I ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ict zmieniły praktykę naukową
M. Kądziela: Nowy paradygmat technologiczny a estetyka w architekturze
G. M. Giersztyn: Rok 2084. Technologie przyszłości
R. Maciąg: Nowe media jako projekt poznawczy
M. Hyjek: Wi-Fi Szlachcic
Sidey Myoo: Technofaktor
R. Bromboszcz: Sport jako atom kultury cybernetycznej
Ł. Kamieński: Kosmetyczna farmakologia jako przykład foucaltowskiej technologii ciała. Kontrowersje etyczne
M. Curyło: Czas nekromancji