Opodatkowanie internetu

Różne źródła (Gazeta Prawna, Forsal.pl) donoszą o powstaniu specjalnej grupy eksperckiej, która opracuje podstawy opodatkowania gospodarki cyfrowej. Podjęła taką decyzję Komisja Europejska na wniosek jej członka Algidrasa Šemeta, który zajmuje się , jak pisze na swojej oficjalnej stronie, kwestiami podatków, ceł, statystyk, audytów i zwalczaniem nadużyć podatkowych. Na tej samej stronie znajduje się także komunikat na temat wspomnianej grupy ekspertów. Internet nie będzie taki sam, jak wcześniej, ale też nikt nie mógł wątpić, że będzie się w podobny sposób zmieniał, znając logikę jego rozwoju. Najważniejsze pytanie: czym jest? pozostaje ciągle otwarte, jednak wieloznaczność tego bytu z pewnością będzie się radykalizować.