Tematy zaległe: graf wiedzy

W maju br. Google udostępniło polska wersję nowego produktu, który nazywa się graf wiedzy (opis). Jakoś nie znalazłem dotąd informacji, że realizuje on w swoistej formie idę sieci semantycznej (semantic web), której pomysłodawcą był Tim Berners-Lee, który tę wizję opisuje w książce pt.  Weaving the Web. The Original Design and the Ultimate Destiny of the World Wide Web wydanej w roku 2000. Koncepcja semantic web po roku 2005 stała się przedmiotem licznych publikacji, do czego przyczynił się rozwój technologii webowych. Wizja Bernersa-Lee polegała na umożliwieniu maszynom łączenia się nie na poziomie znaków (pozbawionych znaczenia, a jedynie podobnych formalnie), ale wyrażeń posiadających sens.